טיפול באמצעות אמנויות
תוכנית לימודים לתואר שני תוכנית של אוניברסיטת חיפה

ראש בית הספר: ד"ר כוכבית אלפנט
ראש אקדמי למגמת פסיכודרמה - ד”ר אילנה אליקים
ראש אקדמי למגמת אומנות – ד"ר לימור גולדנר
ראש אקדמי למגמת טיפול באומנויות תוכנית מנוסות – ד"ר לימור גולדנר

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, המעוניינים להמשיך בלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

למסיימי התוכנית בהצלחה יוענק תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות בהתאם למגמת הלימוד.

הכשרה מעשית – מסיימי התכנית יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציג את תחום ההתמחות ואישור על שעות הכשרה מעשית.

ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות משותף לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לחינוך. מטרות הלימודים הן: לפתח גוף מחקרי לקידום מקצועות הטיפול באמצעות האמנויות ולהכשיר אנשי מקצוע מומחים בעבודה בטיפול באמצעות אמנויות בתחום הבריאות, החינוך, הרווחה והשיקום. במכללת מבח"ר קיימות 2 מגמות: אומנות חזותית ופסיכודרמה.

משך הלימודים:
שנתיים + שנת התמחות קלינית (לא כולל קורסי קדם)הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשעות 8:30 עד 18:00 + קורסי קיץ מרוכזים + יום נוסף בהכשרה מעשית.

הכשרה מעשית:
לצד הלימודים האקדמיים מתקיימת הכשרה מעשית תחת הדרכה.

בנוסף ליום הלימוד, נדרש לשריין יום נוסף בשבוע לצורך הכשרה מעשית. בשנה א' הכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של סמינר קליני כאשר התלמידים משובצים בקבוצות קטנות על ידי היחידה במסגרות ההכשרה או שירותים שנבחרו על ידי היחידה. היחידה משתדלת לשבץ את הסטודנט במקומות הכשרה קרוב למקום המגורים אך אינה מתחייבת או יכולה להיענות לכל בקשה או העדפה. בשנה ב' ההכשרה המעשית מתקיימת במתכונת של התנסות עצמאית במוסדות הקשורים לחינוך, רווחה ובריאות.

במספר מוסדות הסטודנטים יחויבו לקבל חיסונים בהתאם לנוהלי המקום והוראות משרד הבריאות. הנסיעות למקומות ההכשרה חלות על הסטודנט. נוכחות סדירה בהכשרה מעשית והדרכה הינה חובה, לאורך כל השנה כולל חופשת סמסטר. הכשרה מעשית כוללת סמינר קליני בשנה א', הכשרה מעשית בשנה ב', הדרכה קבוצתית באוניברסיטה (שנים א, ב), הדרכה פרטנית בשדה (שנה ב), השתתפות חובה בסדנאות קליניות המוצעות מדי שנה בחופשות הסמסטר.

היעדרות מהכשרה מעשית מחייבת השלמת השעות החסרות

לאחר סיום התואר ניתן להשלים שעות הכשרה מעשית נוספות במסגרת תוכנית הכשרה מעשית  מתקדמת. שנה זו נועדה לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה ובהתאם להצעת החוק להכרה במעמד מטפלים באמנויות. הקבלה לתוכנית לאחר סיום התואר אינה אוטומטית ומותנית בציון "עובר" בהכשרה מעשית בתוכנית התואר השני ובראיון אישי, ע"פ  שיקול דעתה של וועדת הקבלה. בתום שנה זו, לאחר השלמת כל החובות, מסיים התכנית יהיה זכאי לאישור על השלמת 960 שעות הכשרה מעשית.

תנאי קבלה:
מועמדות ללימודי מ"א בטיפול באמצעות אמנויות מחייבת עמידה בתנאים הבאים:
זכאות לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בציון סופי של 85 לפחות.
לימודי קדם – פירוט בהמשך
עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80
הצהרת כוונות
המלצה מגורם אקדמי
ראיון קבלה

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

פירוט לימודי קדם נדרשים:
מועמדים בוגרי תואר ראשון, שלא למדו את הקורסים הבאים בלימודי התואר הראשון, יחויבו בהשלמות הנלמדות ברמת התואר הראשון במוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחום החינוך ו/או הפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית. קורסים אלה אינם נכללים בתוכנית המ"א. יש לסיים את כל אחד מקורסי הקדם בממוצע 80 לפחות עד תחילת שנת הלימודים.

קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:
מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ'
פסיכופיזיולוגיה – 2 נ'
פסיכולוגיה התפתחותית –4 נ'
פסיכופתולוגיה (פסיכולוגיה אבנורמלית) – 4 נ'
סטטיסטיקה – 2 נ'
שיטות מחקר – 2 נ'
תיאוריות אישיות – 2 נ'
סה"כ 18 נ' (כ – 320 שעות)

לימודי השלמה רשמיים עבור מי שאינו בא מתחום האמנויות (סה"כ 500 שעות):

בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור 500 שעות לימוד רשמיות מתחום האמנות הרלבנטי (שעות לימוד ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או ממוסד מקצועי או אמנותי המוכר ע"י משרד החינוך

פירוט הדרישות במגמת אמנות – 300 שעות לימוד רשמיות בתחום של ציור, רישום, פיסול. השעות הרשמיות הן תחת מסגרת אקדמית (אוניברסיטה, מכללה) או במסגרת מקצועית או אמנותית אחרת המוכרת ע"י משרד החינוך ו/או משרד התרבות והספורט (מרכז לאמנות, מוזיאון וכו') המוסד צריך להעניק תעודה על הלימודים. אין אפשרות ללמוד אצל מורים פרטיים.

200 שעות לימודים – הכוונה לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
(1) שעות לימוד של תולדות האמנות (מקסימום 56 שעות מסוג זה).
(2) לימוד של שעות אמנות במקומות שאינם מוכרים (אישור מהמורה המלמד בצירוף קורות חיים של המורה).
(3) לימוד של שעות אמנות מעבר לציור, רישום ופיסול (למשל, צורפות, קדרות, צילום, ויטראז, מגזרות נייר, רקמה אמנותית וכו').
(4) לימודי אמנות במסגרת סדנאות לימודיות (למשל: קורסים התנסותיים במסגרת לימודי חינוך בהם נעשה מגע עם חומרי יצירה) (מקסימום 56 שעות מסוג זה).
בנוסף, צריך להגיש תיק עבודות – צילומים של 5 יצירות מודפסות (ניתן כמה צילומים בעמוד) -  את היצירות יהיה צריך להביא גם לראיונות שיתקיימו במכללה. הדרישות מבטאות יכולת שימוש בחומר וביטוי עצמי.
כמו כן, בגרות 5 יחידות באמנות מזכה ב-100 שעות לימודי קדם.

במגמת דרמה/פסיכודרמה – יש להגיש אישורים על השתתפות בקבוצת דרמה או קבוצת חוג במסגרת רשמית או לא רשמית או לימודי דרמה/ משחק/ תיאטרון במסגרות לא רשמיות.

שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים בביה"ס (במידת הצורך יוכל לאשר ביה"ס כי חלק מהשעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).

פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מהמוסד.

מועד פתיחה:
פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה -  459 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 13,700 ₪ לשנה.

תכנית למטפלים מנוסים:

תוכנית מנוסות הנה תוכנית מקוצרת – שנה אחת בלבד לנשים בעלות תעודת מטפל / תרפיה.
תוכנית זו הינה תכנית מובנית של תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים באמצעות אמנויות מנוסים. הכיתה למטפלים מנוסים לא מחולקת על פי מגמות אלא כוללת מטפלים מכל התחומים. כלומר, תוכנית הלימודים תתקיים במסגרת משולבת של כתה אחת לכל המטפלים המנוסים. התוכנית תרוכז ביום אחד בשבוע במשך שנה, ותכלול קורסים ייעודיים שמותאמים לאנשי שדה בעלי ניסיון קליני, ולא תכלול הכשרה מעשית. מסלול זה הוא ללא תזה.

תנאי הקבלה לתכנית למטפלים מנוסים:.
תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 85 לפחות, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
תעודה של מטפל באמצעות אמנות באחד מתחומי האמנות, שניתנה להם ע"י מוסד מוכר.
ניסיון מעשי של שנה אחת לפחות של עבודה בשטח בטיפול באמצעות אמנויות. עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80 .
ראיון על פי שקול דעתה של ועדת קבלה.
מסלול לנשים מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

משך הלימודים לתכנית מטפלים מנוסים:
התכנית מרוכזת ליום אחד בשבוע יום ג' בשעות 8:30-18:00 למשך שנה אחת בלבד וכוללת סמסטר קיץ מרוכז.

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 300 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה -  459 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 26,000 ₪ לכל התוכנית.