הכשרה של יועצים חינוכיים במגזר החרדי
המגמה לייעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה

מטרת הלימודים במגמה היא להעמיק את הבסיס התיאורטי והידע היישומי בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי- התפתחותי. הלימודים במגמה יכללו העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ, הרחבה באוריינטציה המערכתית, ידע לגבי גישות קבוצתיות ופרטניות לטיפול ויעוץ, הבנה של סוגיות במחקר בתחום הייעוץ, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה, והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ. המגמה מיועדת לאנשים המבקשים לעסוק בסיוע לתלמידים בתהליך הצמיחה האישית שלהם, לסיוע לתלמידים במצבי מעבר, לחץ ומשבר, לסיוע לתלמידים המגלים קשיי הסתגלות ובעיות שונות בעיקר במסגרת הבית-ספרית, ולמעוניינים להבין ולשפר את תפקוד המערכת הבית-ספרית ולסייע למורים ולמנהלים בהתמודדותם.

התוכנית הינה תלת שנתית. שנת הלימודים הראשונה כוללת בתוכה גם השלמות, והשנתיים הנוספות (שנים א' וב' של לימודי התואר השני) ילוו גם ביום של התנסות בעבודה מעשית בייעוץ (פרקטיקום) בבית ספר.
בשנת הלימודים הראשונה  הסטודנטים ילמדו 28 שש"ס.
בשנת הלימודים השניה יילמדו 28 שש"ס, ואילו בשנה השלישית 24 שש"ס, שתלווינה בהתנסות בשדה.
הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בשעות 17:00 עד 22:00

תנאי הקבלה לתוכנית
תנאי הקבלה וכן דרישות הסיום של התואר השני זהים לאלו נדרשים כיום במסגרת לימודי המ.א. ביעוץ חינוכי בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה:

1. תואר ראשון בתחום חינוכי.
2. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון.
3. ציון 75 בבחינת כניסה באנגלית לתואר מוסמך של החוג לחינוך*.
4. ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו המועמדים.
5.  שתי המלצות: אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.
* במקרה ובמהלך תהליך המיון נאתר מועמדים ראויים שאינם עומדים בציון המעבר, נוסיף קורסי הכנה באנגלית בשנת ההשלמות. במקרה כזה, הסטודנט ידרש להיבחן באנגלית בתום שנת ההשלמות ולקבל ציון של 75 כתנאי מעבר לשנה הראשונה בלימודי המ.א.

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
ערכת הרשמה לאוניברסיטה- 100 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ-13,700 ש"ח לשנה X שנתיים וחצי (250%).