הכשרה של יועצות חינוכיות במגזר החרדי
תוכנית מ.א. במגמה לייעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה

מטרת הלימודים במגמה היא להעמיק את הבסיס התיאורטי והידע היישומי בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי- התפתחותי. הלימודים במגמה יכללו העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ, הרחבה באוריינטציה המערכתית, ידע לגבי גישות קבוצתיות ופרטניות לטיפול ויעוץ, הבנה של סוגיות במחקר בתחום הייעוץ, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה, והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ. המגמה מיועדת לאנשים המבקשים לעסוק בסיוע לתלמידים בתהליך הצמיחה האישית שלהם, לסיוע לתלמידים במצבי מעבר, לחץ ומשבר, לסיוע לתלמידים המגלים קשיי הסתגלות ובעיות שונות בעיקר במסגרת הבית-ספרית, ולמעוניינים להבין ולשפר את תפקוד המערכת הבית-ספרית ולסייע למורים ולמנהלים בהתמודדותם.

התכנית כוללת לימודים אקדמיים לצד הכשרה מעשית בבתיה"ס. התכנית זהה לתכנית הקיימת בחיפה תוך התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית. בתום הלימודים הסטודנטיות והסטודנטים זכאים לתואר מ"א במגמה לייעוץ חינוכי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מאוניברסיטת חיפה.
הסטודנטים יוכלו לבצע את ההכשרה המעשית סמוך למקום מגוריהם.

השלמת תואר בייעוץ מאפשרת:

ייחודיות התוכנית

הלימודים מתקיימים ביום שלישי בשעות 8:30-17:00 וכן לימודים מרוכזים בקיץ בחודש יולי.
פרקטיקום: פעם בשבוע  (סה"כ 120 שעות בשנה ).

תנאי הקבלה לתוכנית
תנאי הקבלה וכן דרישות הסיום של התואר השני זהים לאלו נדרשים כיום במסגרת לימודי המ.א. ביעוץ חינוכי בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה:

1. תואר ראשון בתחום חינוכי.
2. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר ראשון.
3. ציון 75 בבחינת כניסה באנגלית לתואר מוסמך של החוג לחינוך*.
4. ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו המועמדים.
5.  שתי המלצות: אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.
* במקרה ובמהלך תהליך המיון נאתר מועמדים ראויים שאינם עומדים בציון המעבר, נוסיף קורסי הכנה באנגלית בשנת ההשלמות. במקרה כזה, הסטודנט ידרש להיבחן באנגלית בתום שנת ההשלמות ולקבל ציון של 75 כתנאי מעבר לשנה הראשונה בלימודי המ.א.

לצורך בדיקת מועמדותך לאוניברסיטה עליך לקבוע פגישה אישית במכללת מבח"ר, ולהביא איתך:

את מסמכי ההכנה ניתן לקבל במבח"ר בזמן הריאיון, או להוריד מאתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה.

לאחר קבלת כל המסמכים יתקיים ראיון אישי/קבוצתי ע"י האוניברסיטה.
וכן יתקיים מבחן באנגלית
לקביעת ראיון נתן לפנות למייל Zahava@mivchar.org.il או בטלפון 03-5785030

קבלה סופית מותנית באישור האוניברסיטה.

תכנית לימודים מוצעת
שנה א' קורסי חובה:
סמסטר א':
פרקטיקום א' חלק א' – 2 שעות
שיטות מחקר כמותיות א' – 2 שעות
ייעוץ פרטני – היבטים תיאורטיים – 2 שעות
הנחיית קבוצות היבטים תיאורטיים – 2 שעות
שיעור בחירה:
טיפול במצבי לחץ ומשבר– 2 שעות
שיעור השלמה:
תיאוריות אישיות – 2נ"ז
סמסטר ב'
פרקטיקום א' חלק ב' – 2 שעות
שיטות מחקר כמותיות ב' – 2 שעות
ייעוץ פרטני – היבטים יישומיים – 2 שעות
הנחיית קבוצות היבטים יישומיים – 2 שעות
שיטות מחקר איכותני – 2 שעות

שיעור השלמה:
פסיכופתולוגיה ומבחנים  פסיכודיאגנוסטיים – 2 נ"ז

סמסטר קיץ
סמינריון: מוטיבציה ורגש בכיתה ובביה"ס – 4  שעות
שיעור בחירה: 2 שעות
ייעוץ באמצעות פוטותרפיה – 1 שעה
טיפול באמנות – 1 שעה
שיעור השלמה:
התפתחות בילדות  - מקוון
התפתחות בהתבגרות –2 נ"ז

סה"כ 26 שעות שנתיות

שנה ב':
סמסטר א'
פרקטיקום ב' חלק א' – 2 שעות
ייעוץ קצר מועד חלק א' – 2 שעות
פיתוח תוכניות התערבות לקידום מיטביות במערכות חינוך חלק א'  – 2 שעות
סמינריון: קריירה ההורית– 4 שעות
שימוש בביבליותרפיה בעבודת הייעוץ  – 2 שעות

סמסטר ב'
פרקטיקום ב' חלק ב' – 2 שעות
ייעוץ קצר מועד חלק ב' – 2 שעות
פיתוח תוכניות התערבות לקידום מיטביות במערכות חינוך חלק ב'  – 2 שעות
פיתוח ארגוני – 2 שעות
ייעוץ וטיפול מקוונים – המחשב ככלי טיפולי  - 4 שעות

סמסטר קיץ:
טיפול קוגניטיבי התנהגותי – 1 שעות
מניעת התעללות ופגיעה –1 שעה
היבטים רגשיים וחברתיים של ילדים על לקויות למידה  1 שעה
ילדים ונוער בסיכון – 1 שעה
חיי נישואין וזוגיות –   – 1 שעה
התמודדות עם התנסויות קשות– 1 שעה
סה"כ – 30 שעות

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ-13,700 ש"ח לשנה X שנתיים וחצי (250%).

אתר החוג באוניברסיטה
כניסה לאתר האוניברסיטה