ריפוי בעיסוק
תוכנית לימודים לתואר ראשון (ב.א.) של אוניברסיטת חיפה

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להכשיר מרפאים בעיסוק ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק. תוכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשים ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומהריפוי בעיסוק. במהלך הלימודים משולבת הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע. הלימודים בתחום מדעי החברה וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה וליקויה בתחום הקוגניטיבי, הריגשי והחברתי. הלימודים בתחום הרפואה מכוונים להבנת תהליכים פיזיולוגיים של בריאות וחולי. הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום תיאוריות וטכניקות של אבחון, טיפול  ומניעה.

משך הלימודים
תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 8 סמסטרים המתפרשים על - פני 3.5 שנים. 5 ימי לימוד בשבוע.

תנאי הקבלה
תעודת בגרות אנגלית 4 יח"ל, אנגלית בפסיכומטרי/אמירם רמת מתקדמים א', מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי .
ההרשמה למועמדות מגיל 19 ומעלה בלבד.
ראיון אישי + ועדת קבלה.

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪ לשנה. (בהתאם להחלטות המל"ג, לא כולל קורסי אנגלית)

תאריך פתיחה
פעם בשנה בסמסטר א'.

מבנה הלימודים*
תוכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק בנויה כלהלן:
בדרג 1 נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.
בדרג 2 נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק. הלימודים בדרג 2 יחלו שבוע לפני תחילת שנה"ל האוניברסיטאית.
בדרג 3 מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.
בדרג 4 מתמקדים בלימודים באינטגרציה בין קורסים וסמינרים קודמים. במסגרת ההכשרה המעשית בדרג זה הסטודנטים מבצעים פרויקט גמר.
כל אחד מהדרגים מלווה בתקופות הכשרה מעשית המסתכמות בסה"כ של 30-28 שבועות, בהתאם לפירוט להלן. (ראה הכשרה מעשית).

כל הקורסים בדרג 1, 2, 3 ו-4 הם קורסי חובה, פרט ל - 3 קורסי בחירה מתוך 5 קורסים בדרג 3. קורס אחד (מתוך שלושה) במודעות, סמינר עיוני אחד (מתוך שלושה), סמינר מחקר אחד (מתוך שלושה).
בנוסף, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים: 2 קורסים בדרג 1
 (4 נקודות בסה"כ).

*ייתכנו שינויים במבנה הלימודים!

חובות התלמידים

  1. על התלמידים לסיים חובת אנגלית שפה זרה כתנאי מעבר לקורסים בדרג.
  2. על התלמידים להשיג ציון עובר בכל הקורסים.
  3. תנאי מעבר לקורס בדרג 2 הוא סיום חובות דרג 1 וציון 70 ממוצע שנתי (לפחות) בקורסים מבוא לריפוי בעיסוק ומבוא למסגרות טיפול בריפוי בעיסוק.
  4. תנאי מעבר לקורס בדרג 3 הם: סיום חובות דרג 2 וציון של 70 (לפחות) בקורסים מתחום הריפוי בעיסוק (בקורסים מבוא לשיטות טיפול בריפוי בעיסוק, ריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות ההתפתחותיות, ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות, ריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הנפשיות).
  5. תנאי מעבר לקורסים מדרג 4 הם: סיום חובות דרג 3 וציון 70 לפחות בסמינר עיוני ובסמינר מחקר ובקורסים: ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים, בתחום ההפרעות הפסיכיאטריות ובתחום הגריאטריה.
    תנאי מעבר מדרג 1 לדרג 2, מדרג 2 לדרג 3, מדרג 3 לדרג 4 וקבלת תואר בריפוי בעיסוק הוא עמידה בדרישות ההכשרה המעשית וציון 70 לפחות בקורסים יישום ידע בעשייה הטיפולית א', ב', ג',ד'.

תוכנית לימודים*       
שנה א'      
מדעי החברה וההתנהגות      
מבוא לפסיכולוגיה ש' 2 שש"ס 2 נ'
מבוא לסוציולוגיה ש' 2 שש"ס 2 נ'
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה א' ש' 2 שש"ס 2 נ'
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה א' – תרגיל ת' 2 שש"ס 0 נ'
פסיכולוגיה התפתחותית ש' 4 שש"ס 4 נ'
מיומנויות מחשב שו"ת 1 שש"ס 0 נ'
שיעורי בחירה (מחוץ לחוג) ש' 4 שש"ס 4 נ'
מדעי הרפואה      
מבוא למדעים I ש"ת 3 שש"ס 3 נ'
מבוא למדעים II ש"ת 3 שש"ס 3 נ'
מבוא להיסטולוגיה ואנטומיה ש' 3 שש"ס 3 נ'
נוירואנטומיה ונוירופסיכולוגיה ש' 3 שש"ס 3 נ'
אנטומיה הומנית ש' 3 שש"ס 3 נ'
פיזיולוגיה ש' 6 שש"ס 6 נ'
ריפוי בעיסוק      
מבוא לריפוי בעיסוק ש' 2 שש"ס 2 נ'
אדם-עיסוק-סביבה ת' 2 שש"ס 1 נ'
הכשרה מעשית - ימי למידה א' ע"מ 0 שש"ס 0 נ'
מבוא לריפוי בעיסוק ב' ש' 2 שש"ס 2 נ'
מסגרות ותחומי טיפול בריפוי בעיסוק ב' ת' 2 שש"ס 1 נ'
הכשרה מעשית - ימי למידה ב' ע"מ 0 שש"ס 0 נ'
הדרכה בקריאה ביבליוגרפית ת' 1 שש"ס 0 נ'
פעילויות טיפוליות + הכנה ש"ד 3 שש"ס 2 נ'
טכנולוגיה של חומרים א' ס"ד 3 שש"ס 1 נ'
קרמיקה ס"ד 2 שש"ס 1 נ'
סה"כ: שנה א'     46 נ'
שנה ב'      
מדעי החברה וההתנהגות      
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב' ש' 2 שש"ס 2 נ'
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב' - תרגיל ת' 2 שש"ס 0 נ'
עיכובים והפרעות בהתפתחות ש' 3 שש"ס 3 נ'
מבוא לפסיכותרפיה ש' 2 שש"ס 2 נ'
נוירופסיכולוגיה ש' 3 שש"ס 3 נ'
מדעי הרפואה      
פתולוגיה ומחלות פנימיות ש' 3 שש"ס 3 נ'
נוירולוגיה ונוירופתולוגיה א' + ב' ש' 4 שש"ס 4 נ'
נוירולוגיה התפתחותית ש' 1 שש"ס 1 נ'
גריאטריה וגרונטולוגיה ש' 2 שש"ס 2 נ'
אורתופדיה ש' 1 שש"ס 1 נ'
טיפול ביד ש' 2 שש"ס 2 נ'
פדיאטריה ש' 2 שש"ס 2 נ'
פסיכיאטריה א'+ב'  ש' 4 שש"ס 4 נ'
ריפוי בעיסוק      
יסודות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק ש' 2 שש"ס 2 נ'
גישות להתערבות בריפוי בעיסוק ש"ת 4 שש"ס 2 נ'
ימי למידה  - הכשרה מעשית א' ע"מ 0 שש"ס 1 נ'
קניזיולוגיה ש"ת 3 שש"ס 3 נ'
ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות ש' 3 שש"ס 3 נ'
ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים ש' 2 שש"ס 2 נ'
עקרונות הטיפול והשיקום הפסיכוסוציאלי ש' 2 שש"ס 2 נ'
התפתחות סנסומוטורית ופרספטואלמוטורית ש' 1 שש"ס 1 נ'
אבחון  וטיפול בליקויים קוגניטיביים ש' 2 שש"ס 2 נ'
כלי אבחון והערכה ש"ד 2 שש"ס 2 נ'
טכנולוגיה ב' סד' 3 שש"ס 1 נ'
הכשרה מעשית ב' - 6 שבועות ע"מ 0 שש"ס 3 נ'
שילוב ידע בעשייה הטיפולית ב'

ל"ש

 
0 שש"ס
3 נ'
עזרה ראשונה סד' 2 שש"ס 1 נ'
סה"כ: שנה ב'     57 נ'
שנה ג'      
מדעי החברה וההתנהגות      
אספקטים פסיכולוגיים של מצבי מחלה ונכות ש' 2 שש"ס 2 נ'
ריפוי בעיסוק      
ריפוי בעיסוק באוכלוסיה גריאטרית ש' 2 שש"ס 2 נ'
תיאוריה ויישום של קבוצות פעילות ש' 2 שש"ס 2 נ'
סמינר תיאורטי ס"ע 4 שש"ס 4 נ'
סמינר מחקר ס"מ 5 שש"ס 5  נ'
שימוש בטכנולוגיה ומחשבים בריפוי בעיסוק ש' 2 שש"ס 2 נ'
סדים סד' 2 שש"ס 1 נ'
ארגונומיה למקצועות הבריאות ש"ד 2 שש"ס 2 נ'
הדרכה בתהליך ההתפתחות המקצועית ש' 2 שש"ס 2 נ'
מינהל שרותי ריפוי בעיסוק   בישראל                 ש' 1 שש"ס 1 נ'
מודעות באמנות/בתנועה ש"ב 2 שש"ס 2 נ'
התערבות טיפולית לאורך מעגל החיים ש' 4 שש"ס 2 נ'
הכשרה מעשית ג' – 9  שבועות ע"מ 0 שש"ס 4 נ'
יישום ידע בעשייה הטיפולית ג' ל"ש 0 שש"ס 3 נ'
סה"כ: שנה ג'     36 נ'
שנה ד'      
הכשרה מעשית ד' – 13 שבועות ע"מ 0 שש"ס 4 נ'
יישום ידע בעשייה הטיפולית ד' ל"ש 0 שש"ס 3 נ'
סה"כ: שנה ד'     7 נ'
סה"כ שנה  א',  ב', ג', ד'     146 נ'

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
  
סיום לימודים
סיום לימודים לקראת תואר ב"א בריפוי בעיסוק מותנה בעמידה בהצלחה בכל הדרישות של דרג 1, 2, 3  ו- 4, וציון עובר בכל ההכשרות המעשיות.

הפסקת הלימודים - ביוזמת רשויות החוג
ראש החוג רשאי להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד, אשר נמצא בלתי מתאים בכל שלב של לימודיו. ההחלטה על הפסקת הלימודים תעשה על סמך אי עמידה בדרישות הלימודים ו/או ההכשרה המעשית, קורס הדרכה בתהליך ההתפתחויות המקצועית או מטעמי עבירה על כללי האתיקה המקצועי. החלטה על הפסקת הלימודים תיעשה על סמך חוות דעת של מורים, מדריכים והמלצת הוועדה לענייני תלמידים של החוג.

ביוזמת התלמיד
כל תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, חייב לפנות בכתב לראש החוג. הפסקת הלימודים תאושר בכתב.

הכשרה מעשית*
תוכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 30 שבועות הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות הטיפוליות השונות של הריפוי בעיסוק - בבתי-חולים, במרפאות, במוסדות שיקום ובמוסדות חינוך.
ההכשרה המעשית מהווה מפגש של הסטודנט עם האוכלוסיות המטופלות השונות והתנסות ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול.
השיבוץ למקומות ההכשרה נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההכשרה ואינו קשור בהכרח למקום המגורים של הסטודנט.
חובת ההכשרה המעשית מורכבת מימי למידה בשנה א' ו-4 תקופות הכשרה החל משנה ב':
ימי למידה –  בסמסטר א' שנה"ל בדרג 1 מתקיימים ימי למידה בפרויקטים קהילתיים, בסמסטר ב' שנה"ל בדרג 1 במקומות ההכשרה המעשית.
הכשרה מעשית א'  - 3 שבועות בתחילת סמסטר א', שנה"ל בדרג 2.  
תקופת הכשרה מעשית ב' - 6 שבועות עם סיום שנה"ל בדרג 2.
תקופת הכשרה מעשית ג' - כ- 8 שבועות בתחילת סמסטר ב' בדרג 3.
תקופת הכשרה מעשית ד' - 13 שבועות, סמסטר א' שנה ד'.
* ייתכנו שינויים בפרישת תקופות ההכשרה המעשית.
חלה חובת נוכחות של 100% בהכשרות המעשיות.

על כל סטודנט לעבור הכשרה מעשית אחת לפחות בכל אחד מתחומי ההתמחות הבאים:
ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות או בתחום הגריאטרי; ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים וריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הפסיכו-סוציאליות. אין אפשרות לחזור על הכשרה מעשית באותו מקום הכשרה בשתי תקופות הכשרה שונות.

סדרי ההכשרה המעשית
ההכשרה המעשית כפופה לתקנון ההכשרה המעשית של החוג לריפוי בעיסוק ומתקיימת בהתאם לסדרי ושעות העבודה במקום ההכשרה המעשית.
הוצאות הנסיעה במקום ההכשרה המעשית חלות על הסטודנט/ית.
בכל תקופת הכשרה מעשית יוערך הסטודנט ע"י המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג.
ההחלטות האקדמיות והמקצועיות במהלך ההכשרות המעשיות, הן על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט והתנהגותו המקצועית והאישית המוערכות על ידי המדריכים/ות במקומות ההכשרה וסגל היחידה להכשרה מעשית.
סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר ונכשל בהכשרה מעשית, יצטרך לעבור הכשרה נוספת בשנה העוקבת. סטודנט שנכשל בהכשרה מעשית בפעם השניה (בשנה עוקבת), יופסקו לימודיו לאלתר. סיום הלימודים מותנה בסיום מוצלח של כל תקופות ההכשרה המעשית.

אתר החוג באוניברסיטה
לחצי כאן