מכינה קדם אקדמית
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

רקע
מכללת בני ברק החרדית- מבח"ר מקיימת לימודים לתואר ראשון לצורך רכישת מקצוע. חלק מתנאי הקבלה ללימודים אלו שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה הוא תעודת בגרות.
הנשים החרדיות שלמדו במסגרת סמינר שאינו מקנה תעודת בגרות, ומעוניינות לרכוש מקצוע המחייב תואר ראשון, נדרשות להשלים לימודים כלליים במסגרת "מכינות הקדם" הנצרכים לצורך המשך הלימודים במבח"ר.
המסלולים הקיימים כרגע בלימודי נשים: אחיות, סיעוד - תואר שני, עובודה סוציאלית - תואר שני, טיפול באומניות - תואר שני מגמת אומנות / דרמה, הפרעות בתקשורת -תואר שני, הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.

מטרת המכינה
השגת תעודה המחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון במבח"ר

תכנית לימודים
אנגלית- 4 יח"ל  (ניתן לעשות 5 יח"ל בהתאם לביקוש)
מתמטיקה- 3 / 4 יח"ל 
כתיבה מדעית- הבעה עברית
מבוא למדעים

קורס פסיכומטרי:
במהלך הלימודים משולב בתוכנית קורס הכנה לבחינה פסיכומטרית. מועד הבחינה בחודש יולי.

משך הלימודים
4-5 ימי לימוד בין השעות 8:30 עד 15:30

תנאי קבלה
ראיון אישי
סיום 12 שנ"ל
בחינת מימד
בחינות סווג של היחידה הקדם אקדמית
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמות

עלויות
דמי שירותים למבח"ר - 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה 414 ₪
בחינת מימד - 180 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 16,000 ₪ (בהתאם להחלטות המל"ג בכל שנה ושנה)
קורס פסיכומטרי מסובסד 3,200 ₪ ( למעוניינים)
העלויות יכולות להשתנות בהתאם להחלטת האוניברסיטה

מלגות
מלגות שכר לימוד של האגודה לקידום החינוך לזכאים ע"פ הקריטריונים. ניתן לקבל גם מימון מלא. (לא כולל דמי הרשמה ופסיכומטרי)

אתר החוג באוניברסיטה
לחצי כאן

מכינת 30+
המכינה מיועדת לבני 30 ומעלה שאין בידם תעודת בגרות ומעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בחוגים עבודה סוציאלית או סיעוד. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להתמודדות עם מסלול ליודים אקדמי.
התוכנית נמשכת סמסטר אחד בלבד.
עמידה בהצלחה בדרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת להתקבל לחוגים הנ"ל בכפוף לתנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג.