שאלון למתעניין

פרטים אישיים

שם משפחה שם פרטי
תאריך לידה (לועזי) מצב משפחתי
כתובת: רחוב מס'
עיר
מיקוד ת.ד.
טלפון פלאפון
כתובת E-MAIL

השכלה

בית ספר תיכון /ישיבה קטנה מס' שנות לימוד
בית ספר על תיכוני/ישיבה גדולה מס' שנות לימוד
תעודת בגרות מלאה ממוסד ממוצע בגרות
יחידות, אנגלית ציון
יחידות, מתמטיקה ציון
ללא לימודי בגרות
בעל תעודה אחרת (ציין איזו) פסיכומטרי: ציון כללי
ציון אנגלית מתאריך:

מתענין בלימודים

מיפוי וגיאו אינפורמציה עבודה סוציאלית יעוץ חינוכי- תואר שני
מכינה קדם אקדמית (לחסרי תעודת בגרות) תואר שני בעבודה סוציאלית
מדעי המחשב מנהל עסקים- תואר שני תואר ראשון בסיעוד BSN
שירותי אנוש

הערות:

קורות חיים

תאר בקצרה את קורות חייך לימודיך , התנדבות, מאורעות חשובים בחייך, וכל פרט נוסף שנראה לך כבעל חשיבות לידיעתנו.


 

שאלון זה נועד לשימוש המכללה בלבד, הפרטים יישמרו במאגר חסוי.