מידע לסטודנטים

 

ספריית המכללה החרדית, מבח"ר

הנחיות להזמנת סריקת מאמר, מכתב-עת או ספר

אבחונים

מועד אחרון להגשת מילגות