הפרעות בתקשורת
תואר ראשון B.A.

סוג התואר

תואר ראשון . B.A של אוניברסיטת תל אביב.

מטרת הלימודים

הכשרת קלינאיות תקשורת לאבחן ברמה התפקודית ולטפל באופן עצמאי בהפרעות בתחומי השמיעה, השפה והדיבור. אוכלוסיית המטופלים כוללת יילודים, ילדים, מבוגרים וקשישים.

מטרה נוספת בלימודים היא הקניית כלים וידע לפיתוח תוכניות שונות בתחום הרפואה המונעת, כגון: תוכנית למניעת נזקי שמיעה עקב רעש, תוכנית למניעת הפרעות בקול וצרידות בקרב מועמדים לתפקידי הוראה, וכן ייעוץ בנושאים אלה.

מסגרות התעסוקה

מקומות התעסוקה הינם בתי חולים, מרפאות, מכוני טיפול פרטיים, מכוני טיפול עצמאיים, בתי ספר ועוד.

מה מקנה התואר

לבעלי תואר בוגר בהפרעות תקשורת מוענק רשיון לעסוק בתחום, בכפוף לחוקי משרד הבריאות.

תוכנית הלימודים

הלימודים כוללים לימודי חובה ועבודה קלינית. תוכנית הלימודים הינה מובנית והיא כוללת קורסים בסיסיים וקדם קליניים, קורסים תאורטיים ייחודיים לתחומי המקצוע והוראה קלינית תחת הדרכה. ההוראה הקלינית מקנה לתלמיד מיומנויות קליניות והכרת שיטות אבחון וטיפול תוך התנסות פעילה בכל תחומי ההפרעות בתקשורת.

רשימת הקורסים

שנה א': אודיולוגיה בסיסית • אנטומיה • התפתחות לשונית ותקשורתית בגיל הרך ובגיל הגן • מבוא לעיבוד נתונים • מבוא לפסיכולוגיה • נוירואנטומיה • פונטיקה חיתוכית • אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור • מעגלים חשמליים ואלקטרואקוסטיקה • פסיכולוגיה התפתחותית • מבוא למדעי החיים • מבוא לבלשנות • גנטיקה • רכישת קריאה וכתיבה • יכולות השיח בגיל בית הספר • תעתיקים פונטיים • פיזיולוגיה כללית • מבוא למדע הדיבור • פתולוגיה בסיסית • רפואת ילדים • נוירולוגיה • הכרת משאבי הספריה למדעי החיים והרפואה • הוראה קלינית שלב א ' - בהתפתחות שפה ודיבור • הוראה קלינית שלב א ' - שמיעה

שנה ב': אודיולוגיה קלינית • הפרעות בשטף הדיבור • הפרעות שפה אצל ילדים • תפיסת הדיבור באוכלוסייה • לקויית שמיעה • פיזיולוגיה של מערכת השמיעה • תקשורת תומכת וחליפית • מכשור אקוסטי ואלקטרואקוסטי • שיטות מחקר • קריאה וכתיבה מודרכת • הפרעות בליעה • מכשירי שמיעה • התפתחות סנסומוטורית תקינה ופתולוגית • אודיולוגיה - ילדים • הפרעות היגוי פונטיות ופונולוגיות • הפרעות שפה ולמידה • בגיל בי"ס - אבחון וטיפול • מחלות א.א.ג . • התערבות ושינוי: דרכי הערכה , אבחון וטיפול • מעבדה באקוסטיקה ואלקטרואקוסטיקה • פסיכואקוסטיקה • תפיסת דיבור • הפרעות שפה ודיבור • נוירוגניות במבוגרים • הפרעות קול • הוראה קלינית שלב ב ' - בהתפתחות שפה ודיבור • הוראה קלינית שלב ב ' - שמיעה

שנה ג': סטמטולוגיה • יחסי מטפל-מטופל • שתל השבלול • התאמת מכשירי שמיעה • אינטגרציה קלינית באודיולוגיה • אתיקה ומשפט בהפרעות בתקשורת • ניתוח נתונים סטטיסטיים והסקת מסקנות • הזדקנות נורמלית וליקויים קוגניטיביים בגיל המבוגר • סמינר באודיולוגיה - מבוא • סמינר בהפרעות דיבור, קול ושפה - מבוא • אינטגרציה קלינית בהפרעות שפה, קול ודיבור • הוראה קלינית שלב ג' 1 - בהפרעות שפה, קול ודיבור • הוראה קלינית שלב ג' -2 שמיעה

שנה ד':
אינטגרציה קלינית באודיולוגיה • פסיכולינגוויסטיקה • סמינר באודיולוגיה • סמינר בהפרעות דיבור, קול ושפה • פסיכולוגיה של הסתגלות ופסיכופתולוגיה • רעש והשפעתו על האדם • הוראה קלינית שלב ג' -2 בהתפתחות שפה ודיבור • הוראה קלינית שלב ג' 2 - שמיעה

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר- 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטת תל אביב
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪

מתכונת הלימודים

הלימודים לתואר ראשון מתקיימים במסלול חד-חוגי בלבד. הלימודים נמשכים שלוש וחצי שנים, חמישה ימים בשבוע, ומורכבים משבעה סמסטרים.

הכשרה מעשית

תוכנית הלימודים בחוג להפרעות בתקשורת כוללת:

הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות טיפוליות שונות בבתי חולים, מרפאות, מוסדות שיקום ומוסדות חינוך.

תנאי קבלה

תעודת בגרות / מכינה קדם אקדמית
מתמטיקה ואנגלית ברמת 4 יח"ל כ"א
פסיכומטרי
ציון באנגלית( 100 נקודות)
הקבלה מותנית בתהליך מיון שנערך ע"י מבחר ולאחר מכן ע"י אוניברסיטת ת"א.

מועד פתיחה

לראשונה המסלול נפתח בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמות