הפרעות בתקשורת
תואר שני M.A

סוג התואר

תואר שני "מוסמך אוניברסיטה" M.A . בהפרעות בתקשורת של אוניברסיטת תל אביב.

מטרת הלימודים

תוכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בהפרעות בתקשורת מבוססת על המטרות הבאות:
• לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע.
• לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים).
• להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית.
• להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול.

תהליך הרשמה

בעת ההרשמה עליך להציג זכאות לתואר ראשון וגליון ציונים

מסלול הלימוד

תוכנית הלימודים לתואר שני מאפשרת בחירה במסלול עם עבודת תיזה וללא עבודת תיזה. המסלול ללא תזה נועד להרחיב את הידע הקליני ולהכשיר קלינאים בכירים ומקצועיים. הלימודים מאפשרים חשיפה למגוון רחב של קורסים וסמינרים אקדמיים וקליניים. נדרשת הגשת עבודת גמר בהיקף מצומצם בלבד.

מסלול התזה נועד להעמיק בצדדים המחקריים של המקצוע ולקדם את ההתפתחות האקדמית – מחקרית של הסטודנט ושל המקצוע. החוג מעמיד בפני הסטודנטים הציע מגוון של מנחים מטובי החוקרים בארץ.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מתפרסת על פני שנתיים, שני ימי לימוד מרוכזים, כוללת לימודי התמחות (חלקם קורסי חובה), קורסי בחירה רבים, התמקצעות מקצועית בתחומי השפה, הדיבור, הלמידה והשמיעה, לימודי מחקר וסמינריון והכנה לעבודת גמר.

קורסים

רכישת האוריינות, רכישת השפה העברית, מעבדה לאבחון שפתי, הפרעותשפה, לקויות קריאה וכתיבה, פסיכולינגויסטיקה, נוירו פסיכולוגיה, יעוץ והדרכה משפחתית, תאוריות חדשות בפונולוגיה, הפרעות דיבור על רקע נפשי, טיפולי גמגום בגיל הרך, היבטים מחקריים וטיפוליים בבעיות קול וגמגום, אלקטרופיולוגיה של מערכת השמיעה, קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה שמיעתית, פסיכ אקוסטיקה מתקדמת, פיזיולוגיה מתקדמת של מערכת השמיעה, נושאים נבחרים במערכת השמיעה.

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר- 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 13,800 ₪
*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)

תנאי קבלה

• תואר ראשון בהפרעות בתקשורת
• ראיון אישי

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א' פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמות