מדעי המחשב
תואר ראשון B.Sc של המרכז האקדמי לב

סוג התואר

בוגר במדעים-תואר ראשון . B.Sc של המרכז האקדמי לב.
תוכנית הלימודים במסלול זה מקנה לתלמיד תשתית בתוכנה, ביסודות המחשב, בהכרת מבנה המחשב, במערכת ההפעלה ורקע בחומרה ותקשורת בין מחשבים.
תכנית הלימודים בחוג זה מקבילה ללימודי תואר במוסדות אקדמיים אחרים.
אפשרות השלמה לתואר מהנדס

מתכונת הלימודים

קורסי חובה:
לימודי יסוד:
חשבון אינפיניטסימאלי א' וב' • אלגברה ליניארית א' וב' • משוואות דיפרנציאליות • מתמטיקה בדידה • לוגיקה מתמטית • הסתברות • סטטיסטיקה

עקרונות מדעי המחשב:
מבוא למדעי המחשב • מבוא לתקשורת • מבנה נתונים • ניתוח אלגוריתמים • תכנות פונקציונאלית ולוגית • תכנות מונחה עצמים • חישוביות ומורכבות החישובים • אוטומטים ושפות פורמאליות • קומפיילרים ומתרגמים • עקרונות שפות תוכנה תכנות בסביבת חלונות • סדנא ב- ++ C • סדנא ב- JAVA

הנדסת תוכנה ומערכות:
מערכות ספרתיות • מבנה המחשב • ארגון וניהול קבצים מערכות הפעלה • בסיסי נתונים • ניתוח מערכות ממוחשבות הנדסת תוכנה • תיכון תוכנה ופיתוח פרויקט אישי

קורסי בחירה:
קיימים בתוך המחלקה קורסי בחירה נוספים. על כל סטודנט לבחור מקורסים אלו כדי להשלים את חובותיו לזכאות לתואר.
• כל תלמיד חדש חייב בקורס הכנה במתמטיקה בסמסטר אלול.
• תלמיד אשר חסרות לו 3 יח"ל במחשבים לפחות, חייב בקורס מבוא למחשוב, בסמסטר אלול.

תוכנית הלימודים

משך הלימודים בתוכנית הינו שלוש שנים + סמסטר נוסף.
על התלמיד לצבור 120 נקודות זכות הכוללות קורסי חובה וקורסי בחירה.
הלימודים בימים א' ג' וה' בין השעות 22:00-16:00
בימי ו' יתקיימו לימודי אנגלית עד לרמת פטור (חלוקה לרמות בהתאם לציון אנגלית בפסיכומטרי או אמיר/אמירם).

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר- 600 ₪
• דמי הרשמה למרכז האקדמי לב
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪
*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)

תנאי קבלה

זכאות לתעודת בגרות / מכינה הכוללת:
• מתמטיקה - 4 יח"ל בציון מינימום 80 או 5 יח"ל בציון מינימום 70
• אנגלית - 4 יח"ל בציון מינימום 70 או 5 יח"ל בציון מינימום 65
• מבחן פסיכומטרי או תיל
• ראיון אישי

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א' פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים