מכינה קדם אקדמית
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

סוג התעודה

תעודת סיום המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת חיפה.

רקע

ממכללת בני ברק החרדית - מבחר, מקיימת לימודים לתואר ראשון לצורך רכישת מקצוע. חלק מתנאי הקבלה ללימודים אלו שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה, הינו תעודת בגרות.

נשים מהציבור החרדי חסרות תעודת בגרות, המעוניינות לרכוש מקצוע המחייב תואר ראשון, נדרשות להשלים לימודים כלליים במסגרת "מכינות הקדם" לצורך המשך הלימודים במבחר.

מטרת המכינה

השגת תעודה המחליפה את תעודת הבגרות, המאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון במבחר.

תכנית לימודים

• אנגלית 3-4 יח"ל
• מתמטיקה- 3 או 4 יח"ל
• כתיבה מדעית- הבעה עברית
• מדעים
• קורס פסיכומטרי

משך הלימודים

תשרי - אב
4 ימי לימוד בין השעות 8:30 עד 16:30

תנאי קבלה

• ראיון אישי
• סיום 12 שנות לימוד
• בחינת מימד
• מבחן אמירם

מלגות:

מלגות שכר לימוד ממשלתיות לזכאיות ע"פ הקריטריונים. ניתן לקבל מימון מלא.
(לא כולל דמי הרשמה ופסיכומטרי)

עלויות ללימודי המכינה

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
• בחינת מימד - 180 ₪
• קורס פסיכומטרי
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 14,000 ₪
העלויות יכולות להשתנות בהתאם להחלטת האוניברסיטה

מועד פתיחה:

פעם בשנה בסמסטר א'

מכינת 30+