סיעוד מסלול גנרי
תואר ראשון B.S.N

סוג התואר

בוגר במדעים בסיעוד - B.S.N . של מכון לב

מטרת הלימודים

הכשרת אחיות במטרה להשתלב במגוון רחב של עבודות עם סוגים שונים של אוכלוסיה:

אחיות מהוות את הציר המרכזי בטיפול ובניהול הטיפול הרפואי במקומות שונים: מחלקות ויחידות בבתי חולים כלליים (כגון טיפול נמרץ, פגים, חדרי לידה וחדרי מיון), מוסדות לבריאות הנפש ומוסדות שיקומיים, מרפאות קהילתיות ותחנות לבריאות המשפחה, בתי ספר, חברות תעסוקה וכן בבתי המטופלים. הן מעורבות בשיפור איכות החיים של מטופלים בכל רצף החיים. האחיות נותנות מענה לבעיותיהן של אוכלוסיות מיוחדות כמו עולים חדשים, מעוטי יכולת ואוכלוסיות שמתמודדות עם צרכים מיוחדים הנובעים מנכויות.

מורכבות המקצוע דורשת רכישת מיומנויות בתחומים טכנולוגיים, תקשורתיים, בין אישיים ואקדמאיים. במטרה להכשיר אחיות לקבלת החלטות ולמצוינות מקצועית ברוח התורה והמסורת בנה בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים תוכנית ארבע-שנתית לתואר ראשון בסיעוד המציבה לעצמה שבעה יעדים מרכזיים:

1. הענקת ידע קליני לאבחון מצבי בריאות וחולי שונים.
2. הכשרה להענקת טיפול סיעודי במצבים קריטיים ומסכני חיים.
3. הכשרה להענקת טיפול סיעודי במצבי חולי ממושכים.
4. הכשרה בתחומים אחרים המשיקים לבריאות ובהם מנהיגות, ניהול, שיווק וכלכלה ומידענות.
5. הענקת כלים לבנייה ולשימוש בטכנולוגיות רפואיות וממוחשבות ולביצוע מחקר.
6. הענקת ידע יישומי בתחום החוק והאתיקה המקצועית.
7. הענקת הבנה מעמיקה של עקרונות ההלכה והמסורת אשר להם זיקה להיבטים השונים של מתן טיפול.

תוכנית הלימודים

התכנית כוללת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית.
מדעי היסוד:
אנטומיה • פיזיולוגיה • כימיה כללית ואורגנית • ביוכימיה קלינית • ביולוגיה של התא • מיקרוביולוגיה • וירולוגיה • פרזיטולוגיה • גנטיקה • אימונולוגיה • פתולוגיה והיסטולוגיה • תזונה • פרמקולוגיה • פסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית • סוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות • סטטיסטיקה • שיטות מחקר • כלכלת הבריאות • מבוא למחשוב • שימושי מחשב מתקדמים • כתיבה מדעית

מדעי הסיעוד:
תיאוריה ומגמות לפרופסיונליזציה בסיעוד • תהליך שיפוט וקבלת החלטות בסיעוד • מיומנות אומדן פיסיקלי • יסודות ההתערבות הסיעודית • מיומנות בין אישית • תמיכה וייעוץ במצבי משבר ובהתמודדות עם חולי כרוני • היבטים חוקיים ומשפטיים בעבודת האחות • יסודות בקידום הבריאות • אבטחת איכות וניהול סיכונים בשירותי הבריאות • מינהל וניהול הטיפול בחולה בראייה מערכתית • סיעוד במסגרת רב תרבותית • הנדסה ומכשור רפואי • התנסות בפיתוח טכנולוגי בסיעוד • מחקר בסיעוד

לימודים קליניים עיוניים ומעשיים:
מבוא למצבי בריאות וחולי • סיעוד המבוגר (היבט פנימי וכירורגי)• סיעוד הילד והמתבגר • סיעוד בבריאות האישה • סיעוד בבריאות הנפש • סיעוד במצבים בריאותיים דחופים • מבוא לגרנטולוגיה • סיעוד המטופל הזקן • קידום בריאות וטיפול בחולי במסגרות קהילתיות • סוגיות בהלכה ואתיקה רפואית במצבי בריאות וחולי על רצף חיי הפרט ובחברה • סמינר מחקרי בסוגיות הלכתיות ואתיות של הטיפול

עלויות

< דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
< דמי הרשמה למרכז האקדמי לב

< שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000₪

*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)

בחינת רישום ממשלתית אחות מוסמכת

תכנית הלימודים עומדת בכל הדרישות לקבלת תעודת אחות מוסמכת של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות. קורסי החובה נלמדים בהיקף הדרוש על פי תכנית הליבה של מינהל הסיעוד.

בסיום הלימודים, התלמידה רשאית לגשת לבחינת הרישום הממשלתית לאחיות מוסמכות. ציון עובר בבחינה מהווה תנאי לקבלת תעודת אחות מוסמכת.

מבנה החוג

משך הלימודים: 4 שנים 4 ימי לימוד בשבוע בין השעות 15:00-08:30 , לא כולל לימודי אנגלית. על התלמידה לצבור 163 נ"ז.

תנאי קבלה

• זכאות לתעודת בגרות הכוללת:
מתמטיקה - 4 יח"ל בציון מינימום 75 או 5 יח"ל בציון מינימום 65 אנגלית - 4 יח"ל בציון מינימלי 65
• מבחן פסיכומטרי/ תיל
• ראיון אישי
• ציון התאמה 79 ומעלה. ניתן לבדוק ציון התאמה במחשבון ההתאמה באתר של המרכז האקדמי לב.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים