תואר שני M.A. בסיעוד
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

סוג התואר

תואר שני . M.A בסיעוד של אוניברסיטת חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי לאחיות מוסמכות בעלות תואר ראשון והכשרתן לתפקידים קליניים וניהוליים במערך הסיעוד, וכן לתפקידי הוראה מתקדמים.

תוכנית הלימודים

משך הלימודים בתוכנית הוא ארבעה סמסטרים. הלימודים יתפרסו ע"פ שנה וחצי ויכללו סמסטר קיץ מקוצר בן שלוש וחצי שבועות בחודש יולי.

הלימודים מתקיימים ביום ב' בשעות 8:30 עד 18:00.

היקף הקורסים הוא 38 שעות סמסטריאליות. בתוכם 12 שש"ס סמינריון מחקר.

תהיה אפשרות למי שתמצא מתאימה לעשות את התואר עם תזה. שכר הלימוד %200 לפי דרישות המל"ג.

התכנית תתרכז בניהול בסיעוד, כפי שהוא מתבטא ברבדים השונים של העשייה הסיעודית, בטיפול ליד מיטת החולה, ביחסי הצוות המקצועי, במבנה העבודה ביחידה ובארגון הבריאות כולו, ועד חשיבה ביקורתית על מדיניות בריאות וסיעוד. לצורך התוודעות מעמיקה למגוון ההיבטים הללו תכלול התכנית קורסים כמו:

1. ניהול הטיפול בהקשרים קליניים
• נשים במעגל החיים • טכנולוגיות רפואיות מתקדמות • אבחון ויעוץ גנטי • תחלואה כרונית • טיפול תומך

2.סוגיות מתקדמות בניהול, תקשורת ואיכות בסיעוד (רמת המאקרו)
• ניהול ובטיחות בטיפול הרפואי והסיעודי • תקשורת בין-אישית-הדיאוג הטיפולי • תקשורת בתוך צוות מקצועי ורב מקצועי • תקשורת במערכות הירארכיות • מן היומיום לפרקי חיים-בין המקצועי לאישי בסיעוד

3. סוגיות מתקדמות בניהול, תקשורת ואיכות בסיעוד (רמת המאקרו)
• מנהל מערכות בריאות ומדיניות בריאות • אחיות מובילות שינוי-קורס תומך פרקטיקום
כמו כן, תכלול התוכנית קורסים מתודולוגיים שמטרתם להקנות לסטודנטיות כלים לביצוע מחקר ולקריאה ביקורתית של עבודות מחקר. התכנית תציע שני מסלולים: א( 30 שעות לימוד+ תיזה. ב( 36 שעות לימוד+פרקטיקום

עלויות

< דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
< דמי הרשמה לאוניברסיטה

< שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה 13,800₪

תנאי קבלה

• תעודת אחות מוסמכת
• תואר ראשון בסיעוד או בתחום אחד ממוסד מוכר להשכלה גבוה בארץ או בחו"ל בממוצע של 85 ומעלה. ניתן להגיש מועמדות חריגה החל מציון ממוצע של 80 בלימודי התואר הראשון.
• ראיון חוגי (עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 75)
מועמדים בעלי תואר שני מאוניברסיטה מוכרת, לא ידרשו לעבור בחינת כניסה באנגלית.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים