ריפוי בעיסוק
תואר ראשון B.O.T

סוג התואר

התואר הוא תואר ראשון בריפוי בעיסוק (B.O.T), של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

ריפוי בעיסוק-מהו?

מקצוע הריפוי בעיסוק (Occupational Therapy) הינו מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו להתמודד עם דרישות החיים. המקצוע מתמקד במגוון העיסוקים המבוצעים על ידי בני אדם בכל הגילאים וחשיבותם לתיפקוד האדם ותחושת השייכות החברתית ורווחתו.

מרפאים בעיסוק מטפלים ומשקמים אוכלוסיות מגוונות בעלות מגבלה תפקודית. מרכיבי התפקוד אליהם מתייחס הטיפול כוללים: מרכיב מוטורי, מרכיב של תכלול חושי, מרכיב קוגנטיבי, מרכיב נפשי, ומרכיב בין-אישי וחברתי. תחומי התפקוד הם התחומים בהם האדם מבצע את הפעילויות החיוניות בחיי היום יום.

מסגרות התעסוקה

מרפאים בעיסוק מועסקים במערכות הבריאות והחינוך, במסגרות של בתי חולים ומרפאות, גני ילדים ובתי ספר, בתי אבות, מרכזי שיקום ומרכזים קהילתיים.

מה מקנה התואר

זכות לגשת למבחן רישוי של משרד הבריאות. סטודנט יכול להיות חבר בעמותה הישראלית של ריפוי בעיסוק מהשנה הראשונה של הלימודים.

מטרת תכנית הלימודים

הכשרת מרפאות בעיסוק ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק.

פיתוח יכולת לחשיבה עצמאית וביקורתית כדי לאפשר קבלת החלטות קליניות ובחירת תכניות טיפול/התערבות מתאימות.

פיתוח אישיות מטפלת ע"י הגברת מודעות עצמית ובניית עמדות אמפטיות כלפי מצבי בריאות וחולי.

מתכונת הלימודים

בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים לימודים לתואר ראשון במסלול חד - חוגי בלבד. הלימודים נמשכים שלוש וחצי שנים ומורכבים משמונה סמסטרים, 5-4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים

החוג לריפוי בעיסוק משלב בתוכו לימודים תיאורטיים ומעשיים משלושה תחומים: תחום מדעי החברה וההתנהגות, מדעי הרפואה, ולימודי הריפוי בעיסוק. הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום של תיאוריות טיפוליות וכן הכרה ושימוש באמצעי הטיפול, טכנולוגיה ומחשבים לצורכי אבחון, טיפול ומניעה. לימודי התואר הראשון בתכנית זו מכשירים את בוגרי החוג לעבודה טיפולית עם אוכלוסיות יעד מגוונות.

מבנה הלימודים

תוכנית הלימודים של ריפוי בעיסוק בנויה כדלהלן:

בשנה הראשונה: נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

בשנה השנייה: נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

בשנה השלישית: מתמקדים הלימודים ביישום הרקע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.

בשנה הרביעית: מתמקדים הלימודים באינטגרציה בין קורסים וסמינרים קודמים. במסגרת ההכשרה המעשית על הסטודנטיות להגיש פרויקט גמר.

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר- 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטת חיפה
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪
*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)

הכשרה מעשית

לימודי החוג לריפוי בעיסוק כוללים 30 שבועות של הכשרה מעשית. המלווים בהדרכה אישית.

במסגרת הכשרות אלו נפגשות הסטודנטיות עם האוכלוסיות הטיפוליות השונות, ומתנסות ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול שרכשו. ההכשרות המעשיות מתקיימות במחלקות לריפוי בעיסוק במוסדות הרפואיים, החינוכיים והקהילתיים הפרושים ברחבי הארץ.

תנאי קבלה

• תעודת בגרות מלאה/תעודת מכינה קדם אקדמית
• אנגלית ברמת 4 יח"ל
• פסיכומטרי
ציון באנגלית (100 נקודות)
• הקבלה מותנית בתהליך מיון שנערך ע"י מבחר ולאחר מכן ע"י אוניברסיטת חיפה.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א' פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמות