עבודה סוציאלית

סוג התואר

מוסמך בעבודה סוציאלית, תואר שני MA, מטעם אוניברסיטת חיפה.

מטרת הלימודים

תוכנית הלימודים לקראת תואר M.A . בעבודה סוציאלית, מבוססת על המטרות הבאות:
• לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע.
• להעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית.
• לאפשר לתלמידים לרכוש השכלה והכשרה נוספת לחיזוק יכולתם לעבוד במסגרות שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים, כמדריכים וכמורים.
• להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות אקדמית.
• להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מתפרסת ע"פ שנתיים, כוללת לימודי התמחות (חלקם קורסי חובה), לימודים מתחומים אחרים, פקרטיקום, לימודי מחקר וסמינריון הכנה לעבודת גמר או לבחינה מסכמת.

ימי ושעות הלימודים:
נשים - יום ראשון 8:30-18:00
גברים - א' וג' בשעות 18:00-22:30

פרקטיקום

בשנת הלימודים השניה, על כל סטודנט להשלים התנסות בשדה מסגרת הפרקטיקום, שמטרתו להעשיר את מיומנותיו המקצועיות ולאפשר אינטגרציה בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום בו מתמחה הסטודנט. מסגרת הפרקטיקום כוללת מאה שעות התנסות בשדה לאורך כל שנת הלימודים ( 5 שעות בשבוע) וחמישים שעות הדרכה לאורך שנת הלימודים (כשעתיים בשבוע). ניתן לבצע פרקטיקום במקום העבודה.

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 13,800 ₪

תנאי קבלה

התואר השני בעבודה סוציאלית הינו תואר אקדמי מקצועי, והלימודים לקראת תואר זה הינם המשך לתואר הראשון.

מועמדים ללימודי M.A . חייבים להיות בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית, בציון סופי משוקלל "טוב" (76) לפחות.

הקבלה מותנית בציון "עובר"( 75 ) בבחינת הכניסה באנגלית.

על המועמדים להיות בעלי נסיון של שנתיים (לפחות) בעבודה מעשית לאחר קבלת תואר B.A . במקרים מיוחדים תישקל גם מועמדותם של סטודנטים מצטיינים בלימודי B.A. (90) ללא שנתיים נסיון בעבודה.

מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריות התלמיד (דרישות הקדם מפורטות בשנתון). אם אושרה בטעות קבלה ללימודים החורגת מדרישות הקבלה, רשאי בית הספר לבטל את הרישום.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על- ידי האוניברסיטה.

ראיון אישי

תהליך הרשמה

בעת ההרשמה עליך להמציא את המסמכים הבאים:

• שאלון אישי למועמד
• קורות חיים
• הצהרת כוונות
• שתי המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה והאחרת מעבודה מעשית) שיינתנו לך ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה.
• בחינת כניסה באנגלית: יש לעמוד בבחינת הכניסה באנגלית בציון של 75 לפחות.
• בבחינה מותר השימוש במילון אנגלי/עברי מכל סוג שהוא.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים