מיפוי וגיאו אינפורמציה - B.SC תואר ראשון

סוג התואר

תואר ראשון B.Sc.

מטרת הלימודים

הכשרת אנשי מקצוע איכותיים שיוכלו להשתלב בתפקידי מפתח בענף. המחסור החמור בכח אדם מקצועי מחייב הכשרת מומחים בתחומי המיפוי הגיאו-אינפורמציה שיוכלו לספק את צרכי התעשיות המיפוי ומדידה.

רקע בנושא גיאו-אינפורמציה

מדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה מתארים את פני כדור הארץ והפרטים שעל פניו. די להבין כי כ 80%- מהידע האנושי כיום הינו תלוי מיקום, על מנת להבין את חשיבותו ומידת העניין שהוא מעורר. לתחום השפעה ישירה על קשת תופעות מרחביות, חברתיות וסביבתיות. מעורבות בפרויקטי תשתיות לאומיות, תכנון אורבאני, ניתוח מידע לצרכי מודיעין וביטחון, מיפוי מבוסס תצלומים או הדמאות לייזר - כל אלה הן רק מספר דוגמאות לשימוש המגוון במדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה.

נושאי הלימוד במיפוי ובגיאו-אינפורמציה הם רבים ומגוונים וכוללים, בין היתר:
מערכות מידע גיאוגרפי ( GIS ) – שילוב שכבות מידע סביבתי ותכנוני עם מידע מרחבי. המערכות מוכרות בעיקר בשימושים יומיומיים, כגון חיפוש מסלולי נסיעה או אתרי תיירות ובילוי בסביבה הקרובה, אך מספקות גם תשתית רחבת היקף בכל גוף גדול בארץ ובעולם. מדידות הנדסיות וטופוגרפיות – עוסקות בקביעת מיקום פרטים על פני כדור-הארץ. תוצרי המדידות מהווים בסיס לתכנון ולביצוע פרויקטים הנדסיים ברמות מורכבות שונות.

קדסטר ורישום מקרקעין – ניהול ורישום זכויות במקרקעין. לפי חוקי מדינת ישראל, מבוצעת רק על- ידי בוגרי המסלול מיפוי וגיאו-אינפורמציה, בעלי רישיון ממשלתי לעסוק בתחום, היוצרים תוכניות לצרכי רישום הקרקע כשייכת לבעליה.

פוטוגרמטריה ספרתית ולייזר – ניתוח תצלומים, הדמאות לווין ונתוני מערכות לייזר לצורך זיהוי גופים ובניית מודלים תלת ממדיים. הזיהוי והמידול נעשים באמצעות מודלים מתמטיים מתקדמים המפותחים לשם כך.

גיאודזיה לוויינית ( GPS ) וניווט – קביעת מיקום וכיוון תנועה בדיוק מקסימאלי בעזרת מערך לוויני ה- .GPS ניווט אינו מתייחס רק למכשירי ה- GPS המוכרים. הוא משמש גם להכוונת מטוסים, ספינות וניהול ציי רכבים.

מסגרות תעסוקה

נגישות המידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו את מדע הגיאו- אינפורמציה למרכיב חשוב בתעשיות רבות. בעשור האחרון, זהו אחד התחומים הצומחים בעולם. כפועל יוצא, מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה הינם חלק מרכזי באיסוף וניתוח הנתונים.

הזדמנויות התעסוקה הפתוחות בפני בוגרי המסלול למיפוי וגיאו-אינפורמציה מגוונות ומרתקות. בוגרי המסלול משתלבים במגזר הפרטי ובתעשיית ההיי-טק, בחברות העוסקות בניהול מידע גיאוגרפי ועיבוד תמונה, בחברות המפתחות מערכות ניווט לרכבים, מטוסים וספינות, חברות תשתית וניהול פרויקטים ועוד. במגזר הציבורי, משתלבים בוגרי המסלול במשרדי הממשלה, מערכות הביטחון ורשויות המקרקעין.

צמיחתו של התחום והתעוררות הצורך ביישומים מבוססי מיקום ועיבוד נתונים מוביל לגידול קבוע בביקוש לעובדים מיומנים בארץ.

מה מקנה התואר

זהו תואר טכניוני המקנה לבוגר בסיס מדעי מוצק בכל תחום אליו יפנה. בוגר המסלול זוכה להיכרות עם הבסיס המדעי של עולם ניתוח המידע המרחבי וידע מעמיק בטכנולוגיות העכשוויות בתחומי הניווט המיפוי והמדידה. בנוסף לכך בוגר התואר לומד את תחומי הקדסטר והמקרקעין שמאפשרים לו, לאחר קבלת רישיון מודד מוסמך, לחתום על תוכניות לצרכי רישום המהוות בסיס לכל פעילות פיתוח בארץ.

משך הלימודים

במסגרת המסלול התלת שנתי נלמדים מקצועות יסוד טכניוניים, דוגמת מתמטיקה ומבוא לתכנות; מקצועות פקולטיים דוגמת סטטיסטיקה, כלכלה הנדסית, שיטות נומריות; קורסי בסיס לתחום בכללם מדידות יסודות המיפוי, גיאודזיה גבוהה ו- GPS , פוטוגרמטריה, מיפוי ממוחשב ועוד; שרשרת התמחות בתחום המיפוי והמידע המרחבי או שרשרת התמחות בתחום המדידות הגיאודטיות וההנדסיות; ומקצועות בחירה בתחומים כלליים. היקף הלימוד מסתכם ב 120- נקודות לימוד.

הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע בין השעות -9:00 17:00.

תנאי קבלה

זכאות לתעודת בגרות / מכינה הכוללת:
• מתמטיקה - 5 יח"ל
• אנגלית - 5 יח"ל
• פיזיקה - 5 יח"ל
• מבחן פסיכומטרי / תיל
• ראיון אישי

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א' .פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר- 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪
*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)