מכינה 30+
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

מטרת המכינה

המכינה מיועדת לבני 30 ומעלה שאין בידם תעודת בגרות ומעונינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בחוגים עבודה סוציאלית או סיעוד או שירותי אנוש. בוגרי התכנית רוכשים כלים להתמודדות עם מסלול לימודים אקדמי.

משך הלימודים

מכינת +30 נמשכת כ- 4 חודשי לימוד 4 פעמים בשבוע בין השעות 22:30-17:

עלויות:

• עלות המכינה כ- 5,500 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה - 412 ₪
• דמי טיפול ומנהלה למבחר - 600 ₪