מכינה קדם אקדמית לגברים
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

רקע

מכללת בני ברק החרדית - מבחר, מקיימת לימודים לתואר ראשון לצורך רכישת מקצוע. חלק מתנאי הקבלה ללימודים אלו שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה, הינו תעודת בגרות. גברים מהציבור החרדי חסרי תעודת בגרות, המעוניינים לרכוש מקצוע המחייב תואר ראשון, נדרשים להשלים לימודים כלליים במסגרת המכינה האקדמית לצורך המשך הלימודים במבחר.

מטרת המכינה

השגת תעודה המחליפה את תעודת הבגרות, המאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון במבחר.

תכנית לימודים

• אנגלית 3 יח"ל
• מתמטיקה- 3 או 4 יח"ל
• כתיבה מדעית- הבעה עברית
• מדעים

משך הלימודים

תשרי - אב
4 ימי לימוד בין השעות 17:00 עד 23:00

תנאי קבלה

• ראיון אישי
• סיום 12 שנות לימוד
• בחינת מימד
• בחינת סיווג של היחידה הקדם אקדמית

עלויות ללימודי המכינה

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר - 600 ₪
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
• בחינת מימד - 180 ₪
• שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 14,000 ₪

העלויות יכולות להשתנות בהתאם להחלטת האוניברסיטה

מלגות

מלגות שכר לימוד ממשלתיות לזכאים ע"פ הקריטריונים.
ניתן לקבל מימון מלא.

מועד פתיחה:

פעם בשנה בסמסטר א' עמידה בהצלחה בדרישות התכנית מקנה תעודה המאפשרת להתקבל לחוגים הנ”ל בכפוף לתנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג.

מכינת 30+