פרטי מתעניין

פרטים אישיים

שם משפחה שם פרטי
תאריך לידה מצב משפחתי
כתובת: רחוב מס'
עיר מיקוד
ת.ד. טלפון
נייד כתובת E-MAIL

השכלה

בית ספר תיכון /ישיבה קטנה מס' שנות לימוד
בי"ס על תיכוני/ישיבה גדולה מס' שנות לימוד
תעודת בגרות מלאה
שם המוסד ממוצע בגרות
יחידות, אנגלית ציון
יחידות, מתמטיקה ציון
ללא לימודי בגרות
בעל תעודה אחרת (איזו) פסיכומטרי: ציון כללי
ציון אנגלית מתאריך

מתענין בלימודים

מיפוי וגיאו אינפורמציה עבודה סוציאלית יעוץ חינוכי- תואר שני
מכינה קדם אקדמית (לחסרי תעודת בגרות) תואר שני בעבודה סוציאלית
מדעי המחשב תואר ראשון בסיעוד BSN
שירותי אנוש טיפול באמצעות אמנויות


הערות:


קורות חיים

תאר בקצרה את קורות חייך, לימודיך , התנדבות, מאורעות חשובים בחייך, וכל פרט נוסף שנראה לך כבעל חשיבות לידיעתנו.


 

שאלון זה נועד לשימוש המכללה בלבד, הפרטים יישמרו במאגר חסוי.