אבחונים

סטודנטים של אוניברסיטת חיפה יוכלו לקבל הקלות לאחר קבלת אבחון במכונים מוכרים:

https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html