תוכנית השלמה לתואר בחינוך

לבעלות תעודת בכיר בגננות, חינוך מיוחד, הוראה כוללת ויהדות

ראש אקדמי: ד"ר בלהה בשן
ראש תוכנית מבח"ר: ד"ר דוד קאפח

תוכנית המיועדת לעובדות הוראה המעוניינות להתפתח ולהעמיק לתואר ראשון. בסיום הלימודים, המסיימים יהיו זכאים לתואר B.Ed, המוכר ע"י משרד החינוך והמל“ג.

 תעודת בכיר גננות כוללת ו/או לחינוך מיוחד למסלול בין מסלולי חינוך מיוחד וכן מסלול יהדות ליסודי.

 מבחני חוץ – סאלד או תעודת בגרות.

ללא שינוי מסלול או התמחות 38 ש”ש.

הכרה בלימודים קודמים (עד 8 ש”ש) תתאפשר על סמך הצגת מסמכים על לימודים רלוונטיים עפ”י כללי המל”ג:

במסגרת לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה לא יינתנו פטורים אקדמיים בגין לימודים קודמים.

תלמיד שלמד קורס מתוך התוכנית המוצעת במסגרת אקדמיות אחרות, יהיה חייב לבחור בקורס אחר במקום הקורס שלמד.

חריג לכלל: סטודנט שלמד במוסד להכשרת “מורים מוסמכים בכירים” שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות ובהיקף של 90-96 ש”ש לפחות , והוא ממשיך ברצף את לימודיו לתואר “בוגר בהוראה” במכללה אקדמית, ניתן להכיר עד 8 ש”ש על בסיס לימודיו בתנאים הבאים:

  • קורסים רלוונטיים בלבד אשר קיימת הלימה לקורסים מקבילים בתוכנית אקדמית אשר נלמדו ע”י מרצה ברמה אקדמית מקבילה.
  • ציון בכל קורס הוא 80 לפחות.
  • הכרה בקורסים קודמים הינם בהתאם לכללים הקבועים בתקנות האקדמי של המכללה.
  • התוכנית כוללת לימודי חינוך ולימודי התמחות. במסגרת התוכנית נדרשים שני סמינריונים , אחד בתחום החינוך ואחד בתחום ההתמחות של אחד החוגים הנלמדים.
  • הלימודים יתקיימו ביום לימודים אחד מרוכז לאורך השנה וסמסטר קיץ מרוכז בחודש יולי

בתוכנית של 38 ש"ש יידרש סמסטר נוסף.

המועמדת מתבקשת לשלוח את המסמכים הבאים:

  • תעודת בגרות או ציוני חוצים – סאלד
  • תעודת הוראה+ גיליון ציונים (לא סיכומי ביניים)

לא תתקבלנה פניות ללא מסמכים מצורפים.

דמי רישום חד פעמי למכללת תלפיות – 400 ₪.

דמי שירותים למכללת מבח"ר – 300 ₪.

שכר לימוד המשולם ישירות למכללת תלפיות:

לתוכנית של 38 ש"ש: 18,400 ₪ צמוד למדד.

לתוכנית של 30 ש"ש: 15,900 ₪ צמוד למדד.
אנגלית, 2 ש”ש: כלולים בשכר הלימוד, במידה וידרשו קורסים נוספים על פי דרישות המל"ג, ייגבה תשלום נפרד.

מתעניינים? השאירו פרטים ויועץ לימודים יחזור אליכם

בוגרים ממליצים